FreeSailing帆船旅行简历

2015年1月亚洲泰国普吉岛,安达曼海

2015年2月亚洲泰国普吉岛,安达曼海

2015年3月非洲塞舌尔群岛,南印度洋

2015年9月非洲塞舌尔群岛,南印度洋

2015年10月欧洲土耳其,爱情海、东地中海

2015年12月亚洲泰国The Yacht Week首次全船中国人参与(包括船长)

2016年1月澳洲澳大利亚大堡礁神灵群岛南太平洋

2016年2月非洲塞舌尔群岛,中国首次境外帆船旅行培训(中文教学)

2016年4月非洲塞舌尔群岛帆船旅行培训,南印度洋。

2016年5月太平洋帕劳群岛帆船旅行(中国首团)。

 

One thought on “FreeSailing帆船旅行简历

发表评论

电子邮件地址不会被公开。